Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιοχή των Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στα Α/Δ Ν. Αγχιάλου (111ΠΜ) και Τανάγρας (114ΠΜ)» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-23-01) (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ6-ΒΡ0)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την ΑΔ. Φ.583/6125/Σ.1168/2 Νοε 23/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιοχή των Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στα Α/Δ Ν. Αγχιάλου (111ΠΜ) και Τανάγρας (114ΠΜ)» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-23-01) με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 204005.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΠΗΗ6-ΒΡ0.

ΜΟΝ_ΑΤΑ-23-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

MONATA-23-01_OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΤΑ-23-01_ΕΕΕΣ

ΜΟΝΑΤΑ-23-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 06/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/12/2023