Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα).

Ανακοινώνεται ότι την 07.12.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 204 ΜΓΑΠ (Βαθύ Αυλίδας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα), για χρονικό διάστημα από 01.02.2024 μέχρι 31.01.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 13/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2023