Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου.

Ανακοινώνεται ότι την 06.09.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια 29 στρεμμάτων από τους ελεύθερους  χώρους της Διασποράς Νεάπολης Αγρινίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2023
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2023