Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 26.07.2023 ημέρα Τετάρτη (11:00’πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη επιφανειακή χρήση, 60 στρεμμάτων χώρου Παλαιού Φυλακίου Καυσίμων Τυμπακίου, για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών από 01.08.2023 έως 31.07.2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε (5) έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2023
Τελευταία τροποποίηση: 13/07/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2023