Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου.

Ανακοινώνεται ότι την 14.06.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια συνολικά 138,771 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Σκύρου (115,673 στρ. εντός Α/Δ και 23,098 στρ. στην περιοχή Χωράφα), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2027, που θα μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2023