Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ αριθμ.08/21 της 350ΠΚΒ για την Εκπόνηση Μελέτης – Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας Πολυκατοικιών Π1 και Π2 – ΑΔΑ: Ψ0516-87Ρ

Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την εκπόνηση μελέτηςαποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των πολυκατοικιών Π1 και Π2 στην 350ΠΚΒ και ακολούθως στην εκπόνηση μελέτης προτεινόμενων επεμβάσεων, επισκευών ή/και ενισχύσεων. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό 13.709,00χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ψ0516-87Ρ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80516-87%CE%A1

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2021