Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή (Repair) δύο (2) τεμαχίων υλικού «SERVO CONTROL LRU1», κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02), CPV: 50212000-4.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/06/2021