Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/2021), του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «MAIN ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή (repair) ενός (1) τεμαχίου υλικού «MAIN ROTOR BLADE», κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28), CPV: 50212000-4.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2021