Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.01/21 της 128ΣΕΤΗ για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων

Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια είκοσι τριών (23) Στρατιωτικών Σκύλων, για κάλυψη αναγκών ΚΕΦΣΚΥ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2021