Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 80 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου (2ου ΠΕΚ)

Ανακοινώνεται ότι την 29.03.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 80 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου (2ου ΠΕΚ), για χρονικό διάστημα από 01.02.2021 μέχρι 31.01.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021