Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου

Ανακοινώνεται  ότι την  26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/01/2021