Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.77/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή ενός (1) τεμαχίου υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28).

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2021