2η Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 5/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υφασμάτινης Μάσκας Πολλαπλών Χρήσεων

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας 40.000 τεμαχίων του είδους ”υφασμάτινη μάσκα πολλαπλών χρήσεων” , για υποβολή έγγραφης ενσφράγιστης προσφοράς και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ως Παράρτημα ”Α” της Πρόσκλησης.

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/01/2021