Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ισογείου καταστήματος συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση  ισογείου καταστήματος συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ., επί της οδού Συγγρού 350 Καλλιθέα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), για δώδεκα (12) έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/11/2020