Κατεπείγουσα Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού – Μέσων Ατοµικής Προστασίας έναντι του Covid-19 (Γάντια Εξεταστικά Μίας Χρήσης)

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για την υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας ειδών “γάντια εξεταστικά μίας χρήσης”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2020