Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 800 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου

Ανακοινώνεται  ότι την 12.11.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (‘Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 800 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/11/2020