Διενέργεια διαπραγματεύσεων του ΜΤΑ για την εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, αποκλειστικά και μόνο για διοργάνωση – διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών

Ανακοινώνεται  ότι την 10.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθούν στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), διαπραγματεύσεις με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση της χρήσης τμήματος του Διαδρόμου Προσγειώσεως (Δ/Π) του Αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, συνολικής επιφάνειας (του εν λόγω τμήματος) σαράντα πέντε στρεμμάτων (45 στρ.), αποκλειστικά και μόνο  για διοργάνωση – διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών και συναφών δραστηριοτήτων (πχ. προπονήσεις, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης κλπ), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/11/2020