Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.277,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

Ανακοινώνεται  ότι την  27.08.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117 ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.277,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2020 έως 31.08.2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/08/2020