Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου

Ανακοινώνεται ότι την 07.05.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 135 ΣΜ (Ν.Σκύρος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων και για την τοποθέτηση σταθερής εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμου (tank container/ISOBOX) για χρονικό διάστημα 5 ετών, από 1-5-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά 5 έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2020