Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών Όρων για την Ανάδειξη Αναδόχου «Αεροπορικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από, προς και εντός των ΗΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΤΖ56-ΩΔ1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ειδικών όρων επικείμενου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου «Αεροπορικής Μεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από, προς και εντός των ΗΠΑ».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/03/2020