Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 94,49 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας.

Ανακοινώνεται ότι την 03.07.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 113 ΠΜ (Μίκρα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 94,49 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/07/2019