ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 2.630 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΔΑ: ΩΨΣΑ6-Π12)

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση 2.630 ελαιοδέντρων ελευθέρων χώρων  Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΔΑ: ΩΨΣΑ6-Π12)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2019