Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 135 ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδoς με ΑΔΑ: ΩΕ0Σ6-72Ψ

Η 135 ΣΜ προκηρύσσει Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός (Δ.1/19), για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από τους ελεύθερους χώρους της Μονάδας, έκτασης εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων και τετρακοσίων είκοσι τετραγωνικών (944,42), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΕ0Σ6-72Ψ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/04/2019