Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 52/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to door) καθως και εντός ΗΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΤΜ56-3ΓΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ως επαναπροκήρυξη του ματαιωθέντος Διαγωνισμού Δ.42/18), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την  ταχυμεταφορά των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ, με διαδικασίες τύπου courier (door to door), καθώς και εντός των ΗΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/12/2018
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2019