Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση της Χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος)

Ανακοινώνεται ότι την 25.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα, ΤΚ 106 71, 1ος όροφος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση της χρήσης του Α/Δ Σπάρτης (Λευκοχώματος), συνολικής επιφάνειας 113.870,00 τ.μ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2018