Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την "Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης των Κυλικείων και του Εστιατορίου του 251 ΓΝΑ και των Κυλικείων της Μ.ΓΕΑ" – ΑΔΑ : 6Ω4Β6-ΙΓ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για την “Ανάδειξη Αναδόχου Εκμετάλλευσης των Κυλικείων και του Εστιατορίου του 251 ΓΝΑ και των Κυλικείων της Μ.ΓΕΑ”.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/10/2018
Τελευταία τροποποίηση: 24/10/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/11/2018