Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.47/18 για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» – ΑΔΑ : 6ΔΗ06-Υ53

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών» προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής [Σ.Ι, ΣΜΥΑ και 123ΣΤΕ (Α/Β Δεκέλειας), 2ο ΑΚΕ (Πάρνηθα)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ 13%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 26/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2018