Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση 1.000 στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Ελευσίνας

Ανακοινώνεται  ότι την 31.07.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2018