Διαγωνισμός Έργου "Συντήρηση Εγκαταστάσεων 115ΠΜ (115ΠΜ-18-01)" – ΑΔΑ: ΩΜΥ36-2ΕΒ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου “Συντήρηση Εγκαταστάσεων 115ΠΜ (115ΠΜ-18-01)” με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2018
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2018