Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 8 γραφείου – διαμερίσματος 6ου ορόφου του ΜΤΑ επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι την 29-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση υπ’ αριθ. 8 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 129 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2018