Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) ΟΣ Μ2000/-5» ΑΔΑ: Ω97Τ6-ΞΨΣ

Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των Άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11 προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της τεχνικής προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Οπλικού Συστήματος  Μ2000/-5».Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς, σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής και σχεδίου κειμένου Τεχνικών Πτυχών της Συμφωνίας για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Οπλικού Συστήματος MIRAGE 2000 & MIRAGE 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσω FAX στο +30 210 645 8001.
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2018