Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια "Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1" – ΑΔΑ : 7ΖΦ16-ΤΩ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια “Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1”.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/01/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/02/2018