Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υπ΄Αριθμ. 57/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου "Διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder), των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως’’ – ΑΔΑ : ΩΑΙ06-17Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) ή σε δολάρια ΗΠΑ, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης – μεταφοράς (Freight Forwarder), ο οποίος θα καθίσταται συμβατικός μεταφορέας, των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 480.000,00€ και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/02/2018