Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 23/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Απινιδωτή – Βηματοδότη – Μόνιτορ και Ενός (1) Εξωτερικού Απινιδωτή Διφασικής Ενέργειας με Βηματοδότη του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΓΜΣ6-ΒΕΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 23/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Απινιδωτή – Βηματοδότη – Μόνιτορ και Ενός (1) Εξωτερικού Απινιδωτή Διφασικής Ενέργειας με Βηματοδότη του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΜΣ6-ΒΕΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/08/2017