Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/06.07.2017 του ΜΤΑ, για την Eκμίσθωση υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/06.07.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 6.000,00 € ετησίως.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2017