Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/04.07.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Έκτασης 578,11 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Σέδες

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ.16/04.07.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 578,11 στρεμμάτων (406,11 στρέμματα ξερικά και 172 στρέμματα ποτιστικά), από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Σέδες, για χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως 31.08.2021, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/07/2017