Ανοικτός διαγωνισμός Δ.29/17 για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΣΒ76-ΖΞΔ

Ανοικτός διαγωνισμός Δ.29/17 για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΒ76-ΖΞΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2017