Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/17) για την Προμήθεια 2.000 Σετ Στολών Ασκήσεων-Εκστρατείας ΠΑ – ΑΔΑ: ΩΔΓΑ6-Ρ3Λ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/17) για την Προμήθεια 2.000 Σετ Στολών Ασκήσεων-Εκστρατείας ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΓΑ6-Ρ3Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2017