Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 61/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Τορικοί Ενδοφακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος) – ΑΔΑ: 7ΚΙΞ6-ΙΓ7

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 61/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Τορικοί Ενδοφακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΙΞ6-ΙΓ7

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017