Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Υλικά Διενέργειας Διαγνωστικών-Επεμβατικών Πράξεων) – ΑΔΑ: ΨΕ886-ΘΜΩ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Υλικά Διενέργειας Διαγνωστικών-Επεμβατικών Πράξεων).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕ886-ΘΜΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2017