Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.7/17) για την Ανάδειξη Εξωτερικού Φορέα Κατεδάφισης Κτηρίου Μ-216 110ΠΜ – ΑΔΑ: Ω5ΓΡ6-74Λ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.7/17) για την Ανάδειξη Εξωτερικού Φορέα Κατεδάφισης Κτηρίου Μ-216 110ΠΜ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5ΓΡ6-74Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2017