Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2017 της 133ΣΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: ΨΨ496-ΩΕΙ

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών 133Σ.Μ. – ΚΕΔΑ/Τ – 350ΠΚΒ/11ΜΚΒ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΨ496-ΩΕΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2017