Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/17) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123 ΣΤΕ – ΣΙ – ΣΤΥΑ) και 2ου ΚΕΠ – ΑΔΑ: ΩΛ9Ο6-ΨΚΘ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/17) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123 ΣΤΕ – ΣΙ – ΣΤΥΑ) και 2ου ΚΕΠ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ9Ο6-ΨΚΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2017