Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/04.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/04.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/06/2017