Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : 64256-ΗΚΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64256-ΗΚΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2017