Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 του 251 ΓΝΑ, για την προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: ΩΕΞ06-ΥΩ0

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/17 Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΞ06-ΥΩ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/04/2017