Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. – ΑΔΑ: 614Σ6-5ΥΖ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/17 για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 614Σ6-5ΥΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2017