Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 01/17 της 123ΣΤΕ, για την ανάθεση του έργου "Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)" – ΑΔΑ: Ω5956-Ψ0Β

Η 123 ΣΤΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)”, με προϋπολογισμό 314.000,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5956-Ψ0Β

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2017