Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού 02/17 της 206 ΠΑΥ, για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Βλαβών από Σεισμούς – Στεγανοποιήσεις και Αποκαταστάσεις Οροφών Αποθηκών 201ΚΕΦΑ» – ΑΔΑ: ΨΚΓ56-ΥΜΤ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις Βλαβών από Σεισμούς – Στεγανοποιήσεις και Αποκαταστάσεις Οροφών Αποθηκών 201ΚΕΦΑ», με προϋπολογισμό 499.547,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚΓ56-ΥΜΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/04/2017