Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου – ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει:
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 02/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/01/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/01/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/02/2017